Publikujemy plan, który obowiązywać będzie od 29 listapada 2021r.

Do poprzedniego planu wprowadzone zostały jedynie małe korekty.

Plan lekcji

Jeżeli po otwarciu planu pojawi się stara wersja planu,
to należy odświeżyć zawartość okna (klawisz F5)