Publikujemy zmodyfikowany plan lekcji, który obowiązywać będzie
od 11 do 24 wrześnie 2017r.

Kolejne zmian w przydziałach nauczycieli do klas spowodowały konieczność wprowadzenie korekty w planie lekcji.

W planie nie uwglądniono lekcji klas III M i III N, które są na praktyce zawodowa.

Plan lekcji

Jeżeli po otwarciu planu pojawi się stara wersja planu,
to należy odświeżyć zawartość okna (klawisz F5)