Publikujemy plan lekcji, który obowiązywać będzie
od 26 marca 2018r.Plan lekcji

Jeżeli po otwarciu planu pojawi się stara wersja planu,
to należy odświeżyć zawartość okna (klawisz F5)