Publikujemy planu lekcji, który obowiązuje
od 2 stycznia do 10 lutego 2019r.


Plan lekcji

Jeżeli po otwarciu planu pojawi się stara wersja planu,
to należy odświeżyć zawartość okna (klawisz F5)