Publikujemy planu lekcji, który będzie obowiązuje
od 3 grudnia 2018r.


Plan lekcji

Jeżeli po otwarciu planu pojawi się stara wersja planu,
to należy odświeżyć zawartość okna (klawisz F5)