Publikujemy plan, który obowiązywać będzie od 13 września 2021r.

Do planu mogą zostać jeszcze wprowadzone małe korekty w przydziale sal.

Plan lekcji

Jeżeli po otwarciu planu pojawi się stara wersja planu,
to należy odświeżyć zawartość okna (klawisz F5)