Publikujemy plan lekcji, który obowiązuje
od 30 stycznia 2017r.


Plan lekcji

Jeżeli po otwarciu planu pojawi się stara wersja planu,
to należy odświeżyć zawartość okna (klawisz F5)