Publikujemy planu lekcji, który będzie obowiązuje
od 25 marca do 28 kwietnia 2019r.


Plan lekcji

Jeżeli po otwarciu planu pojawi się stara wersja planu,
to należy odświeżyć zawartość okna (klawisz F5)