Opublikowany plan obowiązuje od 4 kwietnia 2022r.

Do poprzedniej wersji wprowadzono małą korektę związaną ze zminą miejsca prowadzenia zajęć praktycznych.

Plan lekcji

Jeżeli po otwarciu planu pojawi się stara wersja planu,
to należy odświeżyć zawartość okna (klawisz F5)