Publikujemy zmodyfikowany plan lekcji, który obowiązywać będzie
od 6 listopada do 3 grudnia 2017r.


Plan lekcji

Jeżeli po otwarciu planu pojawi się stara wersja planu,
to należy odświeżyć zawartość okna (klawisz F5)