110
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:20- 7:44          
1 7:45- 8:30 EC 2MZ geografia
  JD 2B mag.dystry.
ML 2L gosp.magaz.
JC 4L1 ZzW01
2 8:40- 9:25 EC 1N geografia
BK 3B j.polski
PK 1N j.polski
EC 1HS geografia
MK 2L-2/2 proc.magaz*
3 9:35-10:20 BK 4H j.polski
Ju 4L2 ULT
BZ 3HSg ZzW01
ML 3L gosp.magaz.
JC 4E PMwPiT
4 10:30-11:15 BK 4H j.polski
SO 3B j.angielski
JC 3Bg mag.dystry.
ML 3Lg log.transp
JC 4E PMwPiT
5 11:35-12:20 BK 2MZ j.polski
JD 1L proc.magaz*
JM 3Lg ULT
JC 4L1 PPTr
ML 4E obs.magaz
6 12:30-13:15 SI 3HSg j.polski
JD 1L proc.magaz*
JM 3Lg ULT
JC 4L1 PPTr
ML 3L gosp.magaz.
7 13:25-14:10 EW 2HS-1/2 j.angielski
ML 3L gosp.magaz.
DF 4H PiPDG
EW 2E-1/2 J.ang w PiT
ML 2L gosp.magaz.
8 14:20-15:05 SA 3B gosp.magaz.
ML 3L gosp.magaz.
DF 4H PiPDG
   
9 15:15-16:00 SA 3B gosp.magaz.
       
Drukuj plan
wygenerowano 2021-10-03
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum