3MZg 3TWO.06 - Org. i prow. prac związ. z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych, TWO.08. Planow. i prow. żeglugi po śródl. drog. wod. i morsk. wod. wewn,prakt. -2mc TWO.09.Obsługa siłow. stat.,urz. pom. i mech. pokładowych. Praktyka - 2 mc.
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00          
1 7:45- 8:30 OŚM-1/2 MG 111 HiS NO 312 religia-1/2 #R3A 201   LTR-1/2 PA um1
2 8:40- 9:25 wf-w1 #d3a sg2
wf-w2 JS sg4
wf-w3 DZ sg3
HiS NO 312 religia-1/2 #R3A 201   LTR-1/2 PA um1
j.angielski-2/2 OM 312
3 9:35-10:20 wf-w1 #d3a sg2
wf-w2 JS sg4
wf-w3 DZ sg3
fizyka AA 312 j.niemiecki-1/2 MP 407
OSS-2/2 KJ 412
  sił.okręt.-1/2 WG um1
j.angielski-2/2 OM 312
4 10:30-11:15 matematyka K1 312 matematyka K1 312 EiAO-1/2 KJ 412
j.niemiecki-2/2 MP 407
j.polski BK 408 sił.okręt.-1/2 WG um1
EO-2/2 PS 308
5 11:35-12:20 j.angielski-1/2 OM 312
OSS-2/2 KJ 412
matematyka K1 312 OST-1/2 KJ 412
j.angielski-2/2 OM 407
j.polski BK 408 LSO-1/2 JB um1
EMiUO-2/2 RD 312
6 12:30-13:15 matematyka K1 312 ZzW01 BB 312 j.polski BK 203 j.angielski-1/2 OM 406
MiUO-2/2 OR 312
 
7 13:25-14:10 fizyka AA 312 wf-w1 #d3a sg1
wf-w2 JS sg2
wf-w3 DZ sg3
MiUO-1/2 KJ 412
EMiUO-2/2 PA 312
j.angielski-1/2 OM 406
MiUO-2/2 OR 312
 
8 14:20-15:05     MiUO-1/2 KJ 412 z_angielski*-1/2 OM 406
sił.okręt.-2/2 OR 312
 
9 15:15-16:00       tech.rem.-1/2 OR 312  
Drukuj plan
wygenerowano 2022-05-08
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum